کاربران گرامی، برای دسترسی به سامانه نظارت جامع حساب های اقتصادی به آدرس ec.mcls.gov.ir مراجعه نمایید.

ورود کاربران

ورود شرکت ها و اتحادیه های تعاونی  

ورود شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و عشایری

ورود اتاق تعاون و سایر کاربران
مدیر سیستم

کاربر مرکز آمار ایران 

کاربران ستادی  

کاربران حسابرسی مرکز استان  

کاربران ادارات کل استان

کاربران ادارات شهرستان

مستندات

پرسشنامه فیزیکی[pdf]
راهنمای تکمیل پرسشنامه[pdf]
راهنمای استفاده از سامانه[pdf]

پشتیبانی

ارسال سوال / اعلام اشکال /انتقاد / پیشنهاد

لینک های مرتبط

سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ثبت و تشکیل تعاونی

سامانه نظارت بر تعاونی ها

سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهرaks
پاسخگوي گرامي از نتایج اطلاعاتی که توسط شما ارائه خواهد شد برای برنامه‌ریزی بهتر و کاملتر بخش تعاون در سالهای برنامه پنجم استفاده خواهد شد. طبق ماده 7 قانون مركز آمار ايران هر شخص ساكن ايران و همچنين ‏اتباع ايراني ‏مقيم خارج از كشور مكلفند به پرسش‌هاي مربوط به كليه سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها كه توسط مركز آمار ايران انجام مي‌شود پاسخ صحيح دهند. آمار و اطلاعاتي‏كه ضمن آمارگيري‌هاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوري مي‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي ملي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد

رويكردهاي اصلي برنامه پنجم اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخشهاي اقتصادي و افزايش سهم بخش تعاون به ٢٥ درصد در اقتصاد ملي تا پايان برنامه مذكور و اجراي سياستهاي حمايتي دولت از بخشهاي غيردولتي به ويژه بخش تعاون, نيازمند برنامه ريزي دقيق تر و اقدامات جدي تر مي باشد. در راستاي اجراي سياستهاي اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برنامه هاي خود را متناسب با اهداف نظام آماري كشور و برنامه ملي آمار به منظور فراهم آوردن بستر آماري مناسب براي تعيين سهم بخش تعاون در برنامه های اقتصاد ملي مدون نموده است. تهيه حسابهاي اقتصادي بخش تعاون كشور يكي از اصلي ترين برنامه هاي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده كه براساس مبادله تفاهم نامه با مركز آمار ايران, اين امر مهم را به آن مرکز محول نموده است. براي تهيه حسابهاي مزبور لازم است كه آمارهاي اقتصادي كليه فعاليتهاي بخش تعاون همه ساله و به طور مستمر جمع آوري و نتايج حاصله در بانكهاي اطلاعاتی سامانه هاي طراحي شده نگهداري گردد. این سامانه به منظور جمع آوری  اقلام صورت های مالی واحد های  آماری بخش تعاون و در نهایت محاسبه سهم این بخش در اقتصاد کشور طراحی شده است.

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنا مهر فن  - Borna Mehr Fann